top of page

Lørdag 25. november
Kl. 16.00

Inviterer vi til åpning av Norges største Julekalender, Julespill, tenning av Julegrana,
gang rundt Juletreet og 
Kvinesdal Musikkorps.


Nissens fantastiske Slede er også kommet på plass og Rudolf er med.

Velkommen!

bottom of page